Böcek ve İlaçlama Yöntemleri

AKAR(MİTE)

Mite diğer adıyla toz akarı çok küçük yapılı ve çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük olan bir mikroskobik canlıdır. Mite (mayt) genelikle canlıların yaşadığı ortamda bulunur, mite insan ve hayvanların deri döküntüsü ile beslenir. Bu bakımdan mite insan ve hayvanların bulunmadığı ortamlarda bulunmaz.

AKREP

Akrep (Scorpiones), takımını oluşturan genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan, vücutları sert kitin bir tabaka ile örtülü, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehir iğnesi bulunan eklembacaklılara verilen ad.

ALMAN HAMAM BÖCEĞİ

Hamam böceklerinin kendi arasında birçok türü vardır. Genel olarak hamam böceklerini 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Hamam böcekleri: 1. alman hamam böceği, 2. amerikan hamam böceği, 3. oryantal hamam böceği diye 3 sınıfta incelenir. Hamam böcekleri eklem bacaklılar sınıfı içinde incelenen böcek türleridir.

AMERİKAN HAMAM BÖCEĞİ

Amerikan hamam böceği, hamam böceğinin bir türü olup alman hamam böceğinden daha büyük bir yapıdadır. Amerikan hamam böceğinin baş kısmında bulunun antenler ince ve uzun bir yapıdadır. Amerikan hamam böcekleri diğer hamam böcekleri ile aynı ortamda yaşarlar. Bir ortamda birden fazla sayıda hamam böceği bulunabilir.

ARI

Arı kanatlı hayvanlar sınıfı içinde incelenen küçük uçuşan bir haşeredir. Arı türüne bağlı olarak hem zararlı hem de faydalı olan bir böcek çeşididir. Arı dünyanın her kıtasında rahatlıkla bulunur ve yaşar. Her arı çeşidinin gösterdiği tepkiler, davranışlar ve hatta her arı çeşidinin beslenmesi de farklıdır.

BİT

Bit haşeresi küçük yapılı insan ve hayvan kanı ile beslenen bir parazit çeşididir. İnsana en çok musallat olan bit çeşidi; baş biti, vücut biti, kasık biti denilen bit çeşitleridir. Baş bitleri genel olarak renkleri siyaha yakın bir renktedir; vücut bitinde ise renk beyazımsı ve saydamdır. Vücut biti daha çok, insanın göğüs ve sırtında bulunurlar ve çamaşırların dikiş aralarında gizlenir.

ÇEKİRGE

Çekirge, küçük vücutlu be bedeni yanlardan basık bir şekilde kanatlı bir hayvandır. Çekirgeler yapı olarak diğer böceklerden farklı özelliklere sahiptir. Çekirgeler türlerine bağlı olarak farklı boyda ve farklı yapıdalar. Genel olarak çekirgeler 2,5 – 3cm kadardır. Tropikal bölgelerde yaşayan bazı çekirge türleri 10 – 12cm civarında olabilmektedir. Çekirgenin yapısı şöyledir.

ÇİYAN

Çıyan zehirli hayvanlar içinde incelenen bir haşere türüdür. Çıyan görünüş olarak ince uzun ve yuvarlak bir vücut yapısına sahiptir. Çıyanın bedeninin alt kısmında birçok ayak bulunur. Çiyanlar görünüş olarak kırkayağa çok benzer fakat birkaç özelliği ile kırk ayaktan ayrılır. Çiyanın her vücut bölmesinde 1 çift ayak bulunur ve kırk ayağın ise her vücut bölmesinde 2 çift ayak bulunur.

DANA BURNU

Dana burnu kanatlı bir hayvan olup insanların ekinlerine ve besin kaynaklarına zarar veren bir haşeredir. Danaburnu haşeresi insanları ısırmaz ve sokmaz. Beslenmesinde insan ve hayvan kanı kullanmaz. Bu bakımdan insanlar ve evcil hayvanlara zarar vermez. Dana burnunun zararlı olduğu alanlar insanların ekinlerinedir. Danaburnu yaşadığı yere ve türüne bağlı olarak farklı büyüklüktedir.

DERİ BÖCEĞİ

Deri böceği (dermestidae) ailesinin içinde incelenen bir böcek türüdür. Deri böceği adından da anlaşıldığı gibi deri ve hayvansal gıdalar ile beslenir. Deri böceği bitkisel olarak beslenmez. Deri böceği bu nedenle dış ortamdan insanların ve hayvanların olduğu yerlere gelirler. Çünkü bu alanlarda besinlere daha çok rahat ulaşırlar. Deri böceklerinin üstünde ufak tüyler bulunur. Tıpkı kürklü bir hayvan görünümündedir.

FARE

Fare omurgalı bir hayvan olup memeli hayvanlar içinde incelenen bir kemirgendir. Yapısı ve şekil olarak diğer hayvanlardan farklı bir yapıdadır. Gen yapısı olarak insana en çok benzeyen canlı faredir. Bu bakımdan insanlar için bir nevi çok değerli bir kemirgendir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda genellikle ilk deneyler ilkönce fare üzerinde denenmektedir. Ondan sonra bulunan ilaçlar ve serumlar insanlara da uygulanmaktadır.

GÜMÜŞ BÖCEĞİ

Gümüş böceği, genellikle evlerin nemli kısımlarında bulunan bir böcek türüdür. Gümüş böceği kanatsız küçük bir haşeredir ve zehirsizdir. Gümüş böceği beslenmek için hayvanları ve insanları ısırmaz ve sokmaz. Gümüş böceği rengi çok parlak ve gümüşümsü renktedir ve ismini de buradan almaktadır. Gümüş böceğinin vücudu üçgen şeklindedir ve vücudun baş kısmı geniş kuyruk kısmı ise incedir. Gümüş böceğinin toplamda 8 adet ayağı vardır ve arka ayaklar daha uzun yapıdadır.

GÜVE

Güve haşeresi küçük kelebeğe benzeyen kanatlı bir hayvandır. Güve insanları ve hayvanları ısırmaz ve sokmaz. Güve insanların besin kaynaklarına ve eşyalarına oldukça fazla miktarda zarar verir.
Güve haşeresine dünyanın her kesiminde rastlamak mümkündür. Güveler türüne göre farklı özellikler sergiler. Güvenin boyu ve yapısı türüne bağlı olarak değişir genel olarak güvelerin boyu 5 – 10mm kadardır.

HALI BÖCEĞİ

 Halı böceği küçük yapılı bir hayvan olup bedeninin üst kısmında sert kıllar bulunan bir böcek türüdür. Halı böceğinin boyu ve yapısı türüne bağlı olarak değişir ve genel olarak bir halı böceği 5 – 8mm kadardır. Halı böcekleri türüne bağlı olarak farklı renklerde olabilir. Genel olarak renkleri siyahtır ve ismine de siyah halı böceği denir. Siyah halı böceği zararlı bir böcek türüdür. İnsanların eşyalarına zarar veren bir böcektir.

HAMAM BÖCEĞİ

hamam böceği Hamam böceği eklem bacaklı bir böcek türü olup insanlara birçok zararlar veren ve insanlara birçok hastalık bulaştıran bir böcek türüdür. Hamama böceği sıcak ülkelerde yaşamayı seven bir böcek türüdür. Bu bakımdan sıcak iklimin görüldüğü her ülkede bu böcekler rahatlıkla yaşar. Dünyada yaşayan hamam böceğinin 4500 – 5000 kadar türü bulunmaktadır.

KAKALAK

Kakalak hamam böceği ve türlerine verilen genel bir isimdir. Bazı yörelerde hamam böceği yerine kakalak ismi kullanılır. Bu böceklerin kendi arasında farklı türleri bulunmaktadır. Genellikle sıcak olan bölgelerin nemli kısımlarında bu böceklere rastlamak mümkündür. Dünya üzerinde 3.500 kadar kakalak türü tespit edilmiş.

KALORİFER BÖCEĞİ

kalorifer böceği Kalorifer böceği, Hamam böceğinin bir türüdür. Kalorifer böceğinin diğer bir adı da alman hamam böceğidir. Genel özellikleri diğer hamam böcekleri ile aynıdır. Kalorifer böceği nemi ve sıcaklığı seven bir canlıdır. Kalorifer böceği sıcak iklimin hüküm sürdüğü birçok kıtada ve ülkede bulunurlar. Dünyada yaşayan 3500 kadar hamam böceği türü bulunmaktadır. Kalorifer böceği ve diğer hamam böcekleri genellikle aynı ortamı paylaşırlar.

KARA FATMA

Hamam böceği ailesinin bir türü olan kara fatma, diğer böcek türleri aynı ortamda bulunur ve hamam böceklerinin diğer türleri ile aynı özellikleri taşır. Kara fatayı diğer böceklerden ve hamam böceği türlerinden ayıran birçok özelikleri bulunur.Kara fata diğer böcekler ile aynı ortamda yaşar ve diğer böceklere ve kendi türlerine zarar vermez. Fakat kara fatma ölü böcek leşinden beslenir ve bazı türleride çok ufak olan böcekleride yediği söylenmektedir.

KARA SİNEK

Sinek omurgasız bir hayvan olup, küçük kanatlı bir hayvandır. Sinekler türlerine bağlı olarak farklı özellikler sergilerler. Sinekler sıcak mevsimlerde yaşayan canlılardır. Bu bakımdan sıcak iklimin görüldüğü her yerde sinek haşeresine rastlamak mümkündür.Sinek haşeresi genel olarak siyah bir renge sahiptir. Bazı türlerinin sırt kısmında renkli bir tabaka bulunur bazılarının vücudu üzerinde tüyler bulunur. Sinekler yaşadığı yere bağlı olarak farklı boydadırlar.

KARINCA

karınca Karınca, omurgasız hayvanların küçük bir bireyidir. Karınca böceğine dünyanın her kıtasında rastlamak mümkündür. Karıncalar koloni halinde yaşarlar. Dünyada en kalabalık koloniye sahip canlılar karıncalardır. Bir kolonide 1000’lerce ve hatta koloninin büyüklüğüne bağlı olarak bir milyona yakın karınca olabilir. Karıncalar aynı koloni de bir uyum içinde yaşarlar ve uyumlu bir şekilde çalışırlar.

KENE

kene Kene (Ixodoidea), eklem bacaklı bir hayvan olup insanlar ve hayvanlardan kan emen bir parazit türüdür. Birçok türünde göz yoktur bunlar hisleri ile hareket ederler. Kene dünyanın her yerinde yaşayan ve insanlara oldukça zarar veren bir böcektir. Bazı türleri sadece kan emerken bazı türleri ise çok tehlikeli olup insanlara ölümcül hastalıklar bulaştırabilir.

KERTENKELE

Kertenkele (Lacertilia) sürüngenler içinde incelenen bir hayvan türüdür. Kertenkeleyi sürüngenlerden ayıran tek özellik bu hayvanların birçok türünün ayaklı oluşudur. Kertenkele haşeresi sıcağı seven bir canlıdır. Bu bakımdan sıcak iklimin hüküm sürdüğü birçok ülkede kertenkele canlısına rastlamak mümkündür. Kertenkelenin birçok türü tropik bölgelerde ve çöl iklimin yaşandığı alanlarda görülür.

KIRKAYAK

kırkayak Kırkayak ( Pencillata ) yumuşakçalar sınıfı içinde incelenen bir haşeredir. Kırkayak uzun ve yuvarlak bir vücut yapısına sahiptir. Kırkayağın vücudu bölmeler halindedir. Kırk ayak haşeresinin her vücut bölmesinde 2 çift ayak bulunur. Bir kırk ayak üzerinde türüne bağlı olarak 100’ün üzerinde ayak bulunur. Ve kırk ayak buna rağmen çok yavaş hareket eder. Yaşadığı yere ve türüne bağlı olarak farklı yapıda ve farklı renklerde olabilir.

KULAĞA KAÇAN

Kulağakaçan, insecta sınıfı içinde incelenen böceklerin forficulidae türüdür. Kulağa kaçan yapı görünüş olarak diğer böceklerden rahatlıkla ayırt edilir. Kulağa kaçan böceği dana burnu böceğine görüntü olarak çok benzer. Fakat kulağa kaçanın kendine ha bazı özellikleri vardır. Kulağakaçan böceği zehirsiz bir böcek türüdür. Kulağa kaçan insanları ve hayvanları sokmaz ve kanını besin olarak kullanmaz.

ÖRÜMCEK

Örümcek, eklem bacaklı ve kanatsız olan bir böcek türüdür. Örümcek türüne bağlı olarak bazıları zehirli bazıları ise zehirsizdir. Dünyanın her kıtasında örümceklere rastlamak mümkündür. Örümcekler sıcak havaları seven canlılardır. Sıcak iklimin görüldüğü yerlerde daima aktiftirler. Kış aylarında ve soğuk mevsimin yaşandığı bölgelerde örümcek yuvasına çekilir ve kış uykusuna yatar. Dünyada 69 – 70bin örümcek türünün yaşadığı belirlenmiştir. Her örümcek türünün kendine has belirli özellikleri vardır.

PİRE

pire Pire; insanlardan ve hayvanlardan kan emen küçük, kanatsız, bir hayvandır. Pire (siphoneptera) insan ve hayvanlar dışında fazla yaşamaz. çünkü insanlar ve hayvanlarda sıklıkla karşılaştığımız pirelerin tek besin kaynağı kandır. Kan emmeden beslenemez. Bu canlılar türüne bağlı olarak farklı büyüklüktedir. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde bulunan pireler genel olarak birkaç mm dirler. Maximum bir pirenin boyu 10mm civarındadır.

SALYANGOZ

salyangoz Salyangoz kabuklu bir hayvan türüdür. Genel olarak dışta tek parça halinde bir dış kabuğu vardır. Salyangozun kabuğu türüne bağlı olarak farklı şekillerdedir. Genel olarak Salyangozun kabuğu bükümlü kıvrımlar halindedir. Bu kabuk sayesinde Salyangoz kendini dış etkilerden korur. Salyangozun vücudu kemiksiz olup genellikle bu kabuk içine sığmış bir et parçası şeklindedir.

SİVRİSİNEK

sivrisinek Sivrisinek, kanatlı hayvanlar içinde incelenen bir böcek türüdür. Sinek ailesinin birer ferdi olan sivrisinekler sineklerden farklı özellikler sergilemektedir. Sivrisinek küçük yapılıdır ve çok uzak mesafelere kadar uçarak hareket eder. Sivrisinek haşeresinin bedeni çok küçük ve ayakları oldukça uzun bir yapıdadır. Baş kısmında ufak iki adet gözleri bulunur ve Sivrisineğin ağız kısmında kan emen bir iğnesi bulunur. Sivrisinek haşeresinin baş kısmında 1 çift antenleri bulunur.

TAHTA KURDU

Ağaç kurtları bir diğer adıyla tahta kurdu, ağaç ve ahşaptan oluşan maddeleri kemirmeleri ile tanınır. Tahta kurdu görünüş olarak şu şekildir. Genel olarak tahta kurdunun baş kısmında 1 çift ufak antenleri vardır. Baş ve göğüs kısmı çok sert bir maddeden oluşur. Bedeninin üst kısmında sert tabakadan oluşan kanatları vardır. Tahta kurdu böceğinin toplam 6 ayağı bulunur. Genellikle ayaklar göğüs kısmından çıkmaktadır.

TAHTA KURUSU

tahta kurusu Tahta kurusu insanlara ve hayvanlar üzerinden kan emerek beslenen bir parazittir. Yapı ve şekil olarak diğer canlılardan ayrılır. Genel olarak bir tahta kurusunun vücudu Altan ve üsten basık bir yapıdadır. Tahtakurusu haşeresinin bedeninin alt kısmında 6 adet kısa şeklinde ayakları vardır. Tahta kurusunun ayakları çok güçlü ve yapışkan özelliğe sahiptir.

TATARCIK

Tatarcık küçük yapılı ve sivrisineğe benzeyen bir sinek türüdür. Tatarcık bazı özellikleri ile sivrisineklerden ayrılır. Tatarcık sineğinin vücudu üzerinde ince tüyler bulunur ve renkleri sarımtıraktır. Bu özellikleri ile sivrisineklerden ayrılır.Tatarcıkların kanat sistemi zar şeklindedir ve çok uzak mesafelere kadar uçabilir. Tatarcık sineğinin 6 ayağı bulunur ve tatarcığın ayakları bedenine oranla oldukça uzun bir yapıdadır.

TESBİH BÖCEĞİ

tesbih böceği Tespih böceği, küçük kanatsız bir böcek türüdür. Tespih böceğini diğer böceklerden ayırt etmek kolaydır. Bedeninin alt kısmında birçok ayak bulunur ve vücudunun üstü sert kitinimsi bir tabaka ile örtülüdür. Tespih böceğinin vücudu bölmeler halindedir. Herhangi bir tehlike his ettiği zaman kendini yuvarlar ve tıpkı bir tespih tanesine benzer. Zaten Tespih böceği ismini buradan alır.

UYUZ BÖCEĞİ

uyuz böceği Uyuz böceği, Deri böceğinin bir türü olup insanlara ve hayvanlar üzerinden kan emerek beslenen bir parazittir. Uyuz böceği yapı olarak çok küçük yapılıdır ve en fazla 0,5mm kadardır. Uyuz böceği gözle görülmeyecek kadar küçük yapılıdır ve insan ve hayvanların derisi içine girerek deri dibine yerleşir. Genellikle sıcak iklimin görüldüğü kıtalarda daha çok rastlanılır. Deri böceğinin üzeri tüylü bir yapıdadır. İnsan ve hayvan derisi içinde oyuklar açarak ilerler.

YILAN

yılan, kobra yılanı Yılan, sürüngen hayvanlar içinde incelenen bir hayvandır. Bu canlılarda ayak sistemi yoktur hareketlerini yerden sürünerek yapar. Genel olarak yılanın vücudu yuvarlak ve uzun bir yapıdadır. Yılan haşeresinin vücudunu dıştan pullu bir deri kaplar. Ve derisi çok sağlamdır. Yılanlar soğukkanlı hayvanlardır. Bu bakımdan kan emen parazitler yılan üzerinde bulunmaz. Yılan canlısı sıcak yerlerde yaşar ve bu bakımdan sıcak iklimin yaşandığı tüm yerlerde yılan türlerine rastlamak mümkündür.