İlaçlama Yöntemleri

  • JEL UYGULAMA

        Jel uygulama özellikle gıda işleme tesislerinde, ofislerde, elektrik aksamı, şalter dolapları, bilgisayarların bulunduğu hassas ortamlar için çok uygun bir preparattır. Özel güvenlik ve tedbir önlemleri gerektirmeyen günün her saatinde planlı ziyaretlerde bile günlük işlerinizi aksatmadan uygulanabilen güvenli bir yöntemdir.

  • REZİDÜEL (KALICI) UYGULAMA

        Bu yöntem, genelde larvasit uygulama için kullanılsa da, kapalı alanlarda, hamamböceği, bit, pire vb. sürünen zararlılar veya açık alanlarda çöplük, gübrelik, durgun su birikintileri, çöp kutuları gibi alanlarda ki zararlıların önlenmesinde kullanılır. Bu uygulamada, zararlıların üreme ve çoğalma aralıklarında ilacın etkili olabilmesi için zamanlama kullanılan araç ve gerece bağlı olarak DAMLA BOYUTU ve FORMÜLASYON tipine dikkat edilmelidir. Ayrıca Halk Sağlığında kullanılacak bütün ilaçların aktif maddelerinin WHO(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görülüp standardize edilmesi ve formülasyonun kendisinin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılması gerekmektedir.

  • HACİM İLAÇLAMASI

        Bu yöntem genellikle uçkun mücadelesi için kullanılır. Amaç o an ortamda bulunan uçkunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle mücadelenin, uçkun sayısının yoğun olduğu mevsimlerde özellikle yaz aylarında yoğun olarak sineklerin uçma zamanları göz önüne alınarak sabah tan vakti veya akşam gün batımı yapılması uygundur. İklim özellikleri, gündüz süresi, zararlının aktif dönemi, hava sıcaklığı, rüzgar yönü ve şiddeti göz önünde bulundurularak iyi bir ZAMANLAMA, araç kalibrasyonuna bağlı olarak zararlının öldürülmesi ve havada kalma süresiyle DAMLACIK BOYUTU ve genelde zararlılar şehirlerde 1-3 m. yükseklikte uçtuğu için UYGULAMA TEKNİĞİ çok önemlidir. Hacim ilaçlaması ağırlıklı olarak iki yöntemle yapılır

  • TERMAL FOG (SICAK SİSLEME)

        Şehir ve kırsal kesimde erişkin uçkun kontrolünde kullanılır. Biyosidal ürün mazot yada kerosenle karışarak aletin içinde sıcak hava karışımı ile süratle buharlaşır. Buhar dışarıda soğuk hava ile temas edince yoğunlaşıp küçük damlacıklar halinde sis bulutu oluşturarak uçkun sayısında %100 yakın bir başarı sağlar. Hacim ilaçlamaları 20 C‘nin üstünde ve 4-6  km/saat hızla uygulanır. Daha hızlı rüzgarda uygulanmaz. Sahanın koşullarına göre, ULV yöntemi birlikte uygulanır(MİX UYGULAMA).

  • ULV (ÇOK DÜŞÜK HACİMLİ İLAÇLAMA)

        Açık alanlarda su ile karıştırılan biyosidal ürün araca monte edilen, büyük kapasiteli ULV aleti veya elektrikli el ULV’si ile yerden ve gerektiğinde uçan zararlıların sayısını azaltmak için havadan uygulanır. Kullanılan ilacın Sağlık Bakanlığı onaylı ve EC(Emülsifable Concentration) formulasyon tipinde olması önemlidir. Ayrıca kullanılan biyosidal ürün ekolojik dengeyi bozmamalı haşereye bağışıklık yapacak türde olmamalıdır.

  • KEMİRGEN KONTROLÜ

        Kemirgen kontrolü hizmeti kapsamında, firmamızca tüm kemirgen türleri için periyodik hizmet verilmektedir. Yöntem olarak yok etme ve/veya koruyucu amaçlı kemirgen kontrolü Pest Kontrol ve Pest Prevention yöntemleri kullanılmaktadır. Açık alan Bait Station (Kemirgen istasyonları) içerisinde ikinci generation olan antikuagilant yemler kullanılmaktadır. İç alan canlı yakalama istasyonların içerisinde zehirsiz yapışkan plakalar kullanılıp, açık alan kemirgen yuvalarına pellet veya toz yemler uygulanmaktadır. İşletme içerisinde veya fabrika genelinde idarece istenen ve risk bölgesi olduğu tespit edilen alanlarda ultrasonik kaçırıcılar tavsiye edilmektedir.